gohome
tytul: Katowice - 7 - 8 czerwca 2013tytul: Wystawa *Zbieral Elektrośmieci* - nowe terminytytul: Story of Electronicstytul: Za elektryczne śmieci mieszkaniec zapłaci dwa razy!tytul: Elektrozbiórki - Warszawatytul: Oddaj komórkę do recyklingu!tytul: Konkurs fotograficzny „Elektroodpady i zużyte baterie w obiektywie”tytul: Elektrośmieci napędzają szarą strefę

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21

2013-07-19

W dniu 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), która zastąpi obowiązującą w tym zakresie dotychczas ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Nowa ustawa o odpadach określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania. Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.

TEKST USTAWY

źródło: www.samorzad.lex.pl


miniaturaminiatura
miniaturaminiaturaminiatura
miniaturaminiatura